Op 5 december jongstleden is voor het eerst een Kinderdag georganiseerd voor de kleutergroepen en klas 1 van beide scholen in Nieuw Aurora. Zo'n 100 leerlingen hebben deelgenomen aan het feest, dat zowel in de kerk als op school plaats vond. Dankzij een bijdrage van onze Stichting konden alle kinderen een cadeautje krijgen.a06324b1-6b00-4b7b-b667-68a4ca8291b4.jpg