En ja hoor, er gaat weer een tweede container naar Suriname, De container wordt verscheept op 14 februari vanuit Vlissingen bij Supermaritime. We hopen dat het schip van reder Vertraco op 25 februari aanmeert in Paramaribo. Met de geweldige medewerking van Milton Ng-a-Tham zal de container dan op transport gaan naar Athony, een reis van 200 km. Dan wordt de inhoud, onder leiding van Nelson Tiapoe de eigenaar van Knini-Paati, overgeladen op meer dan 10 korjalen. Het schoolmeubilair en de sportspullen zullen dan gevaren worden over de Surinamerivier naar Nieuw Aurora.

We hebben ook 9.000 jeugdboeken, die we gaan verdelen over 10 basisscholen in en rond Nieuw Aurora. Met dank aan de bieb in Vlissingen en Vogel Verhuizingen.Nu hebben de scholen helaas geen boekenkasten. Deze willen we graag laten maken bij de timmerman in het dorp. Dat kost uiteraard geld. 40 stevige, grote boekenkasten kosten bij elkaar wel € 4.000  Helpt u mee met een gift? Dan graag uw bijdrage storten op ons bankreknr. NL07RABO0319076482 t.n.v. Stichting Kinderen van Nieuw Aurora. U doet de scholen er een groot plezier mee!

 

2017-12 Logo ontwerp Aurora.png