Dankzij de inzet van vele kinderen van de Zeeuwse basisscholen hebben we twee bosmaaiers kunnen afleveren bij de beide basisscholen in Nieuw Aurora. De omgeving rond de school kan nu weer goed onderhouden worden. Thanx!

Arabia 2.jpeg                   OPen1.jpeg

De kinderen van de Theo Thijssenschool uit Vlissingen hebben het prachtige bedrag van € 2.500 bij elkaar gespaard. Daar kunnen we mooi wel 6 computers van kopen voor het computerlokaal dat deze zomer op de openbare school geïnstalleerd zal worden. Uiteraard hebben we nog meer geld nodig voor meer computers. We willen er een regionaal centrum van maken waar zoveel mogelijk kinderen uit de regio gebruik van kunnen maken. Help onze Stichting, alle bedragen zijn welkTT bedrag.jpg

En ja hoor, er gaat weer een tweede container naar Suriname, De container wordt verscheept op 14 februari vanuit Vlissingen bij Supermaritime. We hopen dat het schip van reder Vertraco op 25 februari aanmeert in Paramaribo. Met de geweldige medewerking van Milton Ng-a-Tham zal de container dan op transport gaan naar Athony, een reis van 200 km. Dan wordt de inhoud, onder leiding van Nelson Tiapoe de eigenaar van Knini-Paati, overgeladen op meer dan 10 korjalen. Het schoolmeubilair en de sportspullen zullen dan gevaren worden over de Surinamerivier naar Nieuw Aurora.

We hebben ook 9.000 jeugdboeken, die we gaan verdelen over 10 basisscholen in en rond Nieuw Aurora. Met dank aan de bieb in Vlissingen en Vogel Verhuizingen.Nu hebben de scholen helaas geen boekenkasten. Deze willen we graag laten maken bij de timmerman in het dorp. Dat kost uiteraard geld. 40 stevige, grote boekenkasten kosten bij elkaar wel € 4.000  Helpt u mee met een gift? Dan graag uw bijdrage storten op ons bankreknr. NL07RABO0319076482 t.n.v. Stichting Kinderen van Nieuw Aurora. U doet de scholen er een groot plezier mee!

 

2017-12 Logo ontwerp Aurora.png

De kinderen van het Kompas uit Yerseke hebben € 1.000 bij elkaar gespaard. Van dit geld gaan we twee bosmaaiers kopen om het onkruid en gras in het dorp kort te houden zodat de slangetjes zich hierin niet schuil kunnen houden. We zijn hier erg blij mee. In maart ga ik de bosmaaiers persoonlijik naar het dorp brengen.

 Foto Kompas.jpeg

Op 14 augustus is de container aangekomen in de haven van Paramaribo. Dankzij de hulp van Rene van Essen is de container op 15 augsuts al ingeklaard en op 16 augustus vroeg in de morgen vervoerd naar Athony in het binnenland. Een voorspoedige reis. Daar aangekomen lagen negen grote korjalen aan de oever van de Surinamerivier te wachten om alle spullen te vervoeren over het water naar het dorp. Met ruim 20 man hebben we alles van de container naar de boten gebracht. In een optocht van uiteindelijk 11 boten is alles vervoerd over de rivier naar Nieuw Aurora. De kinderen stonden ons op te wachten op de trappen langs de oever en hebben enthousiast meegeholpen alle spullen naar de twee scholen en het dorpshuis te brengen. Wat was het mooi om te zien hoe blij iedereen was met al die spullen. In de vier dagen daarna heeft Pim vele gesprekken gevoerd in het dorp en de scholen om in kaart te brengen waar we bij zouden kunnen helpen. Het is een hele lijst geworden....daar over later meer.

De eerste fase is nu afgerond, de container en alle spullen zijn op de juiste plek

!IMG_4010.JPG    IMG_4044.JPG  IMG_4059.JPG   IMG_4080.JPG

 IMG_4105.JPG   IMG_4610.JPG  

Op 5 december jongstleden is voor het eerst een Kinderdag georganiseerd voor de kleutergroepen en klas 1 van beide scholen in Nieuw Aurora. Zo'n 100 leerlingen hebben deelgenomen aan het feest, dat zowel in de kerk als op school plaats vond. Dankzij een bijdrage van onze Stichting konden alle kinderen een cadeautje krijgen.a06324b1-6b00-4b7b-b667-68a4ca8291b4.jpg

4 augstus is de container geladen op het schip de Emerald. We hopen dat deze op 14 augustus aankomt in de haven van Paramaribo. Met dank aan Supermaritime, Vertraco, Caru Containers en groep-8 van basisschool de Linge uit Kapelle-Biezelinge.

Pim zal op 14 augustus zelf in Paramaribo aanwezig zijn om samen met Rene van Essen en Nelson Tiapoe er voor te zorgen dat de spullen uit de container op de goede plek terecht komen. Volg vanaf 14 augustus de reis op facebook 'Kinderen van Nieuw Aurora'.!IMG_3830.JPG

Wat een klus, stagiaires uit Leiden brengen de bieb, met boeken uit Vlissingen, op de basisschool in Nieuw Aurora op orde. Ook worden de muren opgefleurd met mooie tekeningen. Goed werk hoor!                  

         9410d7e7-94c7-4380-b243-ebd38b5426c4.jpg

Wow, na een middag keihard werken is de container vol, met de hulp van acht geweldige vrijwilligers. Dank aan: Inge, David, Vincent, Johan, Henk, Chris, Hans en Jesse. Ook dank aan de Wissel uit Vlissingen, de Zuidwesthoek en de Konstammschool. En uiteraard John Lohnstein die al vele malen heen en weer heeft gereden. En natuurlijk dank aan alle sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt (zie de logo's hieronder). De kinderen van Nieuw Aurora zullen dankbaar zijn.

      IMG_3314.JPG .        IMG_3307.JPG

Ons bestuurslid Jacqueline Terlingen is deze week in het dorp Nieuw Aurora om studenten te begeleiden die daar een aantal maanden stage gaan lopen.

Tevens heeft zij ervoor gezorgd dat er weer meerdere basisscholen zijn voorzien van jeugdboeken. De kinderen reageerden hier erg enthousiast op!ba1a093a-5b1f-4dba-bcae-23ee7bcc2d8b.jpg

Van alle kanten worden materialen aangeleverd voor de Kinderen van Nieuw Aurora. De container begint stap voor stap vol te raken. Maar er kan nog bij hoor, vooral kinderkleding en speelgoed. Je kan spullen aanleveren van vrijdag 14 juli tussen 11:00 en 16:00 uur en maandag 17 juli tussen 13:00 en 16:00 uur bij de container in Nieuwdorp. Graag van te voren mij even bellen zodat we een tijdsafspraak kunnen maken. Donderdag 20 juli wordt de container zeeklaar gemaakt en 4 of 5 augstus gaat deze op transport voor een zeereis van een dag of tien. Ik ben 19 augustus zelf in Suriname om mee te helpen alle spullen op de juiste plek te krijgen.

Kan je maandag helpen de container in te ruimen en alvast stevig te verpakken, dan graag!

Zaterdag 30 juni hebben Zeeuwse voetballers een benefietwedstrijd gespeeld onder leiding van Jo Annes de Bat voor de voetbalclub 'Jong Aurora' en de renovatie van het veld in Nieuw Aurora.

We hebben ruim 600 euro opgehaald. Hartelijk dank aan alle vrijwillgers. Vandaag hangen de shirts te drogen aan de lijn en over 1 1/2 week gaan ze naar Suriname.

 

          cf5a3962-46b1-4a55-9736-90860d4ea8e6.jpg

 

 

 

 

Vanuit de basisscholen van Nieuw Aurora is een verzoek binnen gekomen voor de uitrusting van twee voetbalteams.

Wie kan ons helpen aan voetbalschoenen maat 37-41?

Wie kan ons helpen aan shirts en broekjes?

De tweede containter met spullen is gearriveerd in Nieuw Aurora. Schoolmeubilair naar de twee scholen, 8.000 jeugdboeken van de bieb uit Vlissingen en Oost-Souburg naar 10 basisscholen in en rond Nieuw Aurora, kinderkleding, sportspullen, speelgoed en knuffels naar de kinderen in het dorp. Geweldig dat het weer gelukt is. Met speciale dank aan Vogel en Caljouw Verhuizingen, Martien Burger, Milton Ng-a-Tham. Wantley Sardjo en Nelson Tiapoe. Vele handen maken dit mogelijk. ook dank aan alle scholen in Zeeland! ( zie ook filmpjes op onze facebookpagina: Kinderen van Nieuw Aurora)

 

abe84d00-efc4-461f-8622-7a6df7509095.jpg       8f571080-8bfe-476d-be59-32809f58feb1.jpg

De 33 kinderen van groep 7/8 van christelijke basisschool de Linge uit Kapelle-Biezelinge hebben meer dan € 1.000 opgehaald met hun 24-uurs actie. Hier kunnen we de container van betalen en een gedeelte van de invoerrechten. Wat een geslaagde actie, bedankt kids en juffen!

Slaaplokaal.JPG .   Container.JPG

Kinderen van het Honk en de Moolhoek gaan klussen doen om geld in te zamelen om zonnepanelen te kunnen financieren voor de basisscholen in Nieuw Aurora. Dat is een grote wens van de leerkrachten: zelf elctriciteit opwekken en een goed computerlokaal. Daar gaan wij met z'n allen voor zorgen.

Kinderen veel succes! 

2017-12 Logo ontwerp Aurora.jpg

De Linge houdt vandaag een 24-uurs actie. Alle kinderen van groep 8 zijn 24 uur op school en organiseren allerlei acties die gesponsord worden.

Hun streefbedrag is € 850, de kosten van de container. Dat gaat vast lukken!

Pannenkoeken.JPG

 

Vier scholen gaan op korte termijn acties voeren om geld in te zamelen voor en zonnepanelen installatie voor de basisscholen in Nieuw Aurora. Op dit moment is er maar vijf dagen per maand electriciteit in het dorp en meestal alleen in de avonduren. De scholen hebben dus geen electriciteit en kunnen niet werken met computers. Daar gaan wij verandering in brengen door te zorgen voor een zonnepaneleninstallatie en een computerlokaal waar beide scholen gerbuik van kunnen maken. Ons doel is minimaal 10.000 euro binnen te halen!

Er komen acties op de Moolhoek en het Honk in Kapelle, op het Samenspel in Wolphaartsdijk en op het Talent in Middelburg. Later in het voorjaar volgen andere scholen. Steun allen dit goede doel!

2017-12 Logo ontwerp Aurora.jpg

De container van 40 ft, ruim 12 meter lang, is gearriveerd en geplaatst bij een bedrijf in Nieuwdorp. De komende tijd gaan we deze helemaal propvol, tot de nok aan toe, vullen met schoolmateriaal en spullen voor de kinderen van Nieuw Aurora. 4 augustus gaat de container op transport naar Suriname.

                                       IMG_2518.JPG