De Stichting gaat zich, om haar doelstelling te kunnen bereiken en te kunnen voldoen aan de wensen van de scholen in Suriname te beginnen in Nieuw Aurora, in eerste instantie richten op vrijwilligers en de kinderen van de basisscholen van de Stichtingen Alpha scholengroep, Facetscholen en Nobego die willen meehelpen vijf hoofdzaken te realiseren:
1) bruikbaar meubilair en materiaal van de basisscholen in Zeeland verzamelen en verschepen naar Suriname. Sponsors zoeken die de kosten van het vervoer van school tot school voor hun rekening willen nemen.

2) voldoende geld bij elkaar krijgen om voor elke school een zonnepaneleninstallatie te kunnen aanschaffen, vervoeren, installeren en onderhouden (duurzaam).

3) jaarlijks PABO studenten van de HZ te Vlissingen stage te laten lopen op beide scholen in Nieuw Aurora met als doel zich te ontwikkelen en de scholen te helpen 

4) geld inzamelen voor de ambachtslieden van het dorp die meubilair en speelmateriaal kunnen maken en onderhouden voor beide scholen.

5) kinder- en sportkleding, speelgoed, knuffels ed. verzamelen voor de 300 kinderen van Nieuw Aurora