Onze acties zijn in eerste instantie gericht op de beide basisscholen van Nieuw Aurora. Zowel de openbare- als de christelijke school hebben een eigen schoolgebouw. Deze zijn in redelijke staat. Het probleem zit hem in het feit dat dat ook alles is. Het meubilair is sterk verouderd en er is een schrijnend te kort aan al het mogelijke les- en ontwikkelmateriaal. Ook elektriciteit is een groot probleem. Er is onvoldoende diesel voorhanden om de generator te kunnen laten draaien. De leerkrachten geven aan dat zij zich graag zouden willen ontwikkelen maar dat de middelen ontbreken.

Als snel is Pim van Kampen tijdens zijn bezoek in de voorjaarsvakantie van 2017 tot actie overgegaan en heeft tijdens de dagen dat hij verbleef in en rond Nieuw Aurora contacten gelegd met de voorname mensen van het dorp: Bernard de burgemeester, meester Reinier die meer dan 30 jaar les heeft gegeven op beide basisscholen, Nelson de succesvolle plaatselijke ondernemer van het eco-resort Knini-Paati en de beide directrices van de basisscholen

De school gaf aan dat ze werkelijk alles kunnen gebruiken omdat ze geen middelen hebben en alles sterk verouderd is.

De scholen hebben o.a. de volgende wensen:
- meubilair voor binnen: tafels, stoelen, kasten, bureaus, e.d.
- speelwerktuigen voor buiten: alles wat je op een plein kan gebruiken en speeltuinspullen
- sportspullen: kleding, ballen, matten, hulpmiddelen
- methodes: rekenen, taal, wereldoriëntatie
- elektriciteit: eigen zonnepaneleninstallatie
- ict: computers, smartboarden met videobeamers en reservelampen, kopieermachines
- materiaal: ontwikkelmateriaal voor kleuters/midden/bovenbouw, papier, pennen, speelgoed, knuffels, creaspullen, muziekinstrumenten
- boeken: prent- en leesboeken
- kinderkleding