Kosten aanschaf container: € 850,=

Kosten vervoer container in Suriname: € 750

Steun ons met een bijdrage (zie home pagina bij doneren)!

De primair onderwijs stichtingen Alpha Scholengroep, Facetscholen en Nobego zetten zich actief in om de doelstellingen van de stichting ‘Kinderen van Nieuw Aurora’ te kunnen bereiken. In eerste instantie richten wij ons op hulp aan de beide basisscholen van Nieuw Aurora. Dit doen wij op de volgende manier:
- kinderen van de basisscholen te informeren via lespakketten over Suriname en in het bijzonder Nieuw Aurora en de leefomstandigheden en ontwikkelmogelijkheden van de kinderen.
- kinderen van de basisscholen via sociale media in contact te brengen met kinderen van Nieuw Aurora.
- meubilair en materiaal verzamelen voor de kinderen van Nieuw Aurora. Dit vindt plaats in de maanden juni/juli 2017. Er wordt zowel een beroep gedaan op alle kinderen van de basisscholen van de drie stichtingen als op sportverenigingen in de Bevelanden.
- sponsors te regelen die de kosten van het vervoer van meubilair en materiaal voor hun rekening nemen.  Dit gebeurt in de maanden mei/juni 2017. Het vervoer zal plaats vinden in de maand augustus 2017.

Pim van Kampen gaat deze zomer naar Suriname en zal er persoonlijk op toezien dat alle materiaal en spullen bij de beide basisscholen en kinderen van Nieuw Aurora terecht komen. Ook zal hij volop filmpjes en foto's maken die geplaatst worden op onze facebook pagina en website.

Het gaat hierbij om verschillende trajecten. 
o van school naar de container in de haven van Vlissingen
o het laden en zee-klaar maken van de container
o het vervoer per schip van de container van Vlissingen naar Paramaribo
o het inklaren langs de douane in Suriname van de container
o het vervoer van de container van Paramaribo naar Pokigron (Atjoni) aan de Boven-Surinamerivier
o het vervoer over de Surinamerivier naar Nieuw Aurora
o het vervoer van de spullen in Nieuw Aurora naar de beide scholen

- acties op de basisscholen van de drie stichtingen in de Bevelanden in het najaar van 2017 met als doel voldoende geld in te zamelen om twee zonnepaneleninstallaties te kunnen aanschaffen, te vervoeren, te installeren en te onderhouden. Maar ook ambachtslieden in het dorp opdracht te kunnen geven spel- en speeltuinmateriaal zelf te maken.