Eind sepember 2017 wordt het meerjarenbeleidsplan gepubliceerd.