De Stichting 'Kinderen van Nieuw Aurora' heeft als doel:
'Optimale voorwaarden scheppen om kinderen in Suriname, te beginnen in Nieuw Aurora en omgeving, kansen te geven zich maximaal te kunnen ontwikkelen en het kwaliteitsniveau van het onderwijs voor de kinderen van de basisscholen mee te helpen verbeteren.'