De bestuursleden voeren hun werkzaamheden voor de Stichting volledig onbezoldigd uit.