Inleiding Stichting ‘Kinderen van Nieuw Aurora’
Kinderen hebben de toekomst. In onze visie is optimale ontwikkeling en scholing een voorwaarde voor een betere toekomst van kinderen.

Onze Stichting heeft daarom ook als belangrijk doel:
‘’Optimale voorwaarden scheppen om kinderen in Suriname, te beginnen in Nieuw Aurora en omgeving, kansen te geven zich maximaal te ontwikkelen en het kwaliteitsniveau van het onderwijs voor de kinderen van de basisscholen mee te helpen verbeteren."

De stichting ‘Kinderen van Nieuw Aurora’ heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel … van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede zal laten komen aan haar doelstelling.

Laatste Nieuws

Benefietwedstrijd Zeeuwse voetballers

Zaterdag 30 juni hebben Zeeuwse voetballers een benefietwedstrijd gespeeld onder leiding van Jo Annes de Bat voor de voetbalclub 'Jong Aurora' en de renovatie van het veld in Nieuw Aurora.

We hebben ruim 600 euro opgehaald. Hartelijk dank aan alle vrijwillgers. Vandaag hangen de shirts te drogen aan de lijn en over 1 1/2 week gaan ze naar Suriname.

 

          cf5a3962-46b1-4a55-9736-90860d4ea8e6.jpg

 

 

 

 

Contactgegevens

Stichting Kinderen van Nieuw Aurora p/a Stichting Nobego
Stationspark 49A
4462 DZ Goes
email: pimvankampen@nieuwaurora.nl
telnr: 06-43169921

Het bankrekeningnr van de Stichting is:
Stichting Kinderen van Nieuw Aurora
RABO: NL07 RABO 0319 0764 82