Inleiding Stichting ‘Kinderen van Nieuw Aurora’
Kinderen hebben de toekomst. In onze visie is optimale ontwikkeling en scholing een voorwaarde voor een betere toekomst van kinderen.

Onze Stichting heeft daarom ook als belangrijk doel:
‘’Optimale voorwaarden scheppen om kinderen in Suriname, te beginnen in Nieuw Aurora en omgeving, kansen te geven zich maximaal te ontwikkelen en het kwaliteitsniveau van het onderwijs voor de kinderen van de basisscholen mee te helpen verbeteren."

De stichting ‘Kinderen van Nieuw Aurora’ heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel … van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede zal laten komen aan haar doelstelling.

Laatste Nieuws

Jeugdboeken gearriveerd in Nieuw Aurora

De tweede containter met spullen is gearriveerd in Nieuw Aurora. Schoolmeubilair naar de twee scholen, 8.000 jeugdboeken van de bieb uit Vlissingen en Oost-Souburg naar 10 basisscholen in en rond Nieuw Aurora, kinderkleding, sportspullen, speelgoed en knuffels naar de kinderen in het dorp. Geweldig dat het weer gelukt is. Met speciale dank aan Vogel en Caljouw Verhuizingen, Martien Burger, Milton Ng-a-Tham. Wantley Sardjo en Nelson Tiapoe. Vele handen maken dit mogelijk. ook dank aan alle scholen in Zeeland! ( zie ook filmpjes op onze facebookpagina: Kinderen van Nieuw Aurora)

 

abe84d00-efc4-461f-8622-7a6df7509095.jpg       8f571080-8bfe-476d-be59-32809f58feb1.jpg

Contactgegevens

Stichting Kinderen van Nieuw Aurora p/a Stichting Nobego
Stationspark 49A
4462 DZ Goes
email: pimvankampen@nieuwaurora.nl
telnr: 06-43169921

Het bankrekeningnr van de Stichting is:
Stichting Kinderen van Nieuw Aurora
RABO: NL07 RABO 0319 0764 82